O mnie

O mnie i mojej poradni psychologicznej

Pomoc specjalisty

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, absolwentką Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego – ukończyłam całościowe, czteroletnie studia w zakresie psychoterapii uzyskując upoważnienie do prowadzenia zarówno psychoterapii grupowej, jak i psychoterapii indywidualnej.

Jako psycholog posiadam duże doświadczenie w pracy z młodzieżą i dziećmi oraz osobami dorosłymi, zdobyte w różnorodnych placówkach min. Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich – jedynym ośrodku w kraju dysponującym maksymalnym stopniem zabezpieczenia, leczącym nastoletnich przestępców chorych psychicznie, gdzie poza prowadzeniem grupowej i indywidualnej terapii psychologicznej pacjentów, współtworzyłam różnorodne metody oddziaływań terapeutycznych oraz koordynowałam przygotowania warsztatów psychoedukacyjnych. Posiadam również doświadczenie zdobyte w pracy w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Garwolinie w oddziale Nerwic Młodzieżowych, gdzie z powodzeniem realizowałam autorskie programy terapii psychologicznej min. zaburzeń odżywiania, mutyzmu wybiórczego czy fobii szkolnej. Dodatkowo pracowałam z dziećmi autystycznymi w ich własnym środowisku domowym, również w oparciu o autorskie programy oddziaływań. Pracowałam z osobami z zaburzeniami odżywiania podczas współpracy z Fundacją „Światło dla Życia”, gdzie min. pełniłam funkcję koordynatora merytorycznego stacjonarnego ośrodka terapeutycznego.

Obecnie poza prowadzeniem własnego gabinetu psychologicznego w bliskiej okolicy Garwolina, pracuję w Oddziale Nerwic, Specjalistycznego Szpitala MSW w Otwocku, gdzie zajmuję się głównie psychoterapią grupową osób ze służb mundurowych . Prywatnie jestem żoną i matką dwojga dzieci, osobą z dużą ciekawością świata i innych ludzi, chętnie angażuję się w różnorodne inicjatywy na rzecz innych osób oraz te służące poprawie jakości naszego życia. Każdą konsultację psychologicznąbadania psychologiczne traktuję jako okazję do pomocy drugiemu człowiekowi.

W swojej pracy kieruję się podejściem integracyjnym, tzn. czerpię z różnych nurtów terapii psychologicznej. Wybieram to, co w nich najlepsze dla konkretnego człowieka, bo każdy człowiek jest inny, każdy ma swoją historię, która sprawiła, że znalazł się właśnie w tym miejscu i w tym czasie. Każda terapia psychologiczna dla dzieci czy też terapia psychologiczna dla par, lub terapia psychologiczna innego rodzaju jest niepowtarzalna, z czego wynika fakt, że także każdy człowiek jest wyjątkowy. Zależy mi, aby każdy przez moją pomoc psychologiczną odzyskał równowagę psychiczną.

Zawsze stosuję się do zasad etycznych Kodeksu Zawodowego Psychologa. Zapewniam anonimowość, dyskrecję oraz utrzymanie tajemnicy zawodowej. Chcę, aby pacjent czuł się u mnie bezpiecznie i komfortowo.

W trosce o jak najwyższe standardy świadczenia pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, swoje usługi poddaję stałej, regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora atestowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Zajmuję się przede wszystkim prowadzeniem psychoterapii indywidualnej oraz grup terapeutycznych, ale także podejmuję się między innymi prowadzenia psychoterapii dziecipsychoterapii młodzieży. Rodzaj terapii zależy od preferencji pacjenta. Jak wspomniałam, każda sytuacja jest niepowtarzalna.

Oprócz terapii psychologicznej prowadzę działalność szkoleniowo-warsztatową w obszarach edukacji i biznesu.

o mnie

Kwalifikacje zawodowe

Ukończyłam całościowe czteroletnie studia w zakresie psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, uzyskując upoważnienia do prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej – studia przygotowują do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Ukończyłam pięcioletnie jednolite studia magisterskie, na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie;

Specjalizacja: Terapia poznawczo-behawioralna.

Ukończyłam półtora roczne Studium Pedagogiczne przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, uzyskując kwalifikacje do wykonywania zawodu pedagoga.

Odbyłam 200 godzin pracy w grupie własnego doświadczenia terapeutycznego, prowadzonej metodą psychodramy, przez certyfikowanego psychoterapeutę PTP.

Uczestniczyłam w 60 godzinnym zgrupowaniu treningowym, prowadzonym przez Katedrę Psychoterapii CM Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem zgrupowania było zapoznanie się i doświadczenie na sobie procesów dynamiki grupowej, a także poznanie niektórych technik stosowanych w psychoterapii grupowej.

Ukończyłam Europejski Kurs Pierwszej Pomocy zorganizowany przez Polski Czerwony Krzyż.

Ukończone szkolenia

Terapia poznawczo-behawioralna - metoda oparta na badaniach naukowych - centrum CBT w Warszawie.
Terapia poznawczo-behawioralna - od diagnozy do oceny skuteczności - centrum CBT w Warszawie.
Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach [TSR] –Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Psychoterapia zorientowana psychoanalitycznie. Wybrane zjawiska i techniki - fakultet prowadzony przez dr Marię Sokolik w ramach programu nauczania na SWPS.
Psychologiczna diagnoza kliniczna - fakultet prowadzony przez dr Barbarę Arską-Karyłowską w ramach programu nauczania na SWPS.
Zaburzenia u dzieci i młodzieży - fakultet prowadzony przez dr Barbarę Arską-Karyłowską w ramach programu nauczania SWPS.
Podejścia psychoterapeutyczne w rozwiązywaniu wybranych problemów chorych somatycznie fakultet prowadzony przez dr n. med. Radosława Tomalskiego oraz lek. Ewę Wojtynę w ramach programu nauczania SWPS.
Pozytywna psychoterapia - fakultet prowadzony przez dr Anetę Dowgiert w ramach programu nauczania SWPS.
Profilaktyka problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych PARPA mgr Jadwiga Fudała.
Psychoterapia w działaniu - fakultet prowadzony przez dr Dariusza Kuncewicza w ramach programu nauczania SWPS.
Warsztat umiejętności wychowawczych, praca z nauczycielem i uczniem - Pracownia TROP.
Trening umiejętności wychowawczych - Pracownia TROP.
Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w firmie - AP Edukacja Paweł Kopijer.
Zarządzanie procesami szkoleniowymi - AP Edukacja Paweł Kopijer
Praktyczne umiejętności doradcy zawodowego – warsztaty- PROSPERA CONSULTING.
Strategie negocjacyjne - Pracownia TROP.
Zarządzanie projektami – Pracownia TROP.
Kontakty z head hunterami – DBM Polska oddział w Warszawie.
Networking - DBM Polska oddział w Warszawie.
Networking w praktyce - DBM Polska oddział w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe

 • Specjalistyczny Szpital MSW w Otwocku, Oddział Zaburzeń Nerwicowych – psycholog, psychoterapeuta indywidualny i grupowy
 • Ośrodek leczenia zaburzeń odżywiania „Alira” w Ławkach - koordynator merytoryczny,
 • Centrum Pomocy Psychologicznej i Wsparcia Terapeutycznego Światełko w Warszawie – psycholog, psychoterapeuta indywidualny i grupowy
 • Fundacja „Światło dla Życia” w Ławkach – koordynator merytoryczny i realizator warsztatów profilaktycznych z zakresu zaburzeń odżywiania.
 • Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie - terapeuta,
 • Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Garwolinie - terapeuta,
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobolewie – terapeuta dzieci autystycznych, świadczenie specjalistycznych usług terapeutycznych,
 • Staż zawodowy w Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie w Zespole Psychologiczno-Terapeutycznym "Ząbkowska" - psychoterapeuta dorosłych,
 • Praktyka zawodowa w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach programu badawczego „TRAKT”- psycholog,
 • Praktyka zawodowa w Ośrodku Terapii Dziecka w Środowisku w Warszawie - psycholog dziecięcy,
 • Praktyka zawodowa w Żłobku będącym jednostką organizacyjną Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - psycholog dziecięcy,
 • Praktyka w firmie doradztwa personalnego DBM Polska - pomoc przy realizacji projektu outplacement.

Współpraca

 

Dokumenty